Avdeling Trondheim

Avdeling Trondheim Oppfølging. Din jobbspesialist bistår deg i hele prosessen fram til lønnet arbeid. Som deltaker hos oss får du individuell veiledning og oppfølging tilpasset dine behov, med fokus på å komme tilbake til arbeidsmarkedet, bevare nåværende arbeidsforhold eller tenke nye muligheter. Tiltaket har en varighet på 6 måneder, og kan forlenges ved behov.

Besøksadresse:
Olav Tryggvassons gate 2B, 7011 Trondheim
3. etasje

Postadresse:
Postboks 1701, 7416 Trondheim

Torunn Garberg

Teamleder

+47 932 35 550

torunn.garberg@arbeidslivsressurs.no

Trine Dreyer

Jobbspesialist

+47 480 20 962

trine.dreyer@arbeidslivsressurs.no

Julie Lehn Støkkan

Jobbspesialist

+47 930 30 441

julie.lehn@arbeidslivsressurs.no

Jorunn Segtnan

Jobbspesialist

+47 922 59 536

jorunn.segtnan@arbeidslivsressurs.no

Agnetha Emilsen

Jobbspesialist

+47  474 82 294

agnetha.emilsen@arbeidslivsressurs.no

Marit Bjørseth

Jobbspesialist

+47  489 57 249

marit.bjorseth@arbeidslivsressurs.no

Therese Kolle

Jobbspesialist

+47  997 16 863

therese.kolle@arbeidslivsressurs.no

Åse Skarsem

Jobbspesialist

+47  940 13 708

ase.skarsem@arbeidslivsressurs.no

Nataliia Khmel

Jobbspesialist

+47  467 89 490

nataliia.khmel@arbeidslivsressurs.no

Cecilie-Marlén Andorsen

Jobbspesialist

+47  459 74 308

cecilie.andorsen@arbeidslivsressurs.no

Caroline Werlingshoff

Jobbspesialist

+47  459 76 147

caroline.werlingshoff@arbeidslivsressurs.no

Anita Lange

Jobbspesialist

+47  457 32 120

anita.lange@arbeidslivsressurs.no